Result of Saptdhara (2017-18)

Sr. No. Event name Class Roll no. Name of student Rank
1 Poster Making Sem-V 1060 Zalak Modi 1
Sem-V 1096 Pipaliya Kajal 2
2 Best from Waste Sem-V 1121 Solanki Komal 1
Sem-V 1009 Bhatt Disha 2
Sem-III 765 Thakkar Sonal 3
3 Essay Writing M.Com Mehta Komal 1
Sem-I Rai Nandini 2
Sem-V 1023 Dave Jyoti 3
Sem-I Panchal Jinal 3
4 On the spot painting Sem-III 782 Vanzrara Neha 1
Sem-III 715 Singh Rashmi 2
5 Cartooning Sem-V 1041 Jadeja Riddhi 1
Sem-III 764 Thaker Saumil 1
Sem-III 585 Khatri Surbhi 2
6 Collage Making Sem-V 1063 Panchal Puja 1
Sem-V 1142 Viroja Dipali 2
Sem-V 1013 Chauhan Heta 3
7 Rangoli Sem-I 196 Prajapati Divya 1
Sem-III 791 Dhakad Sonali 2
Sem-V 1046 Joshi Gaytri 3
8 Elocution Sem-I 72 Jamnani Poonam 1
M.com Dhamecha Kinjal 2
Sem-I 87 Kewlani Dipesh 3
9 Quiz Competition Sem-I Team-A 261 Sorathiya Khushali B. 1
Sem-I 145 Puja S. Parikh
Sem-I 72 Jamnani Poonam
Sem-I 241 Rajat Shah